Vis undermeny

Som medlem i AFPK kan du få lån mot pant i bolig. Vi har ikke beløpsgrenser, men lånets størrelse er begrenset til inntil 80 % av boligens lånetakst. Når du søker vurderer vi tilbakebetalingsevne og om du har en ryddig økonomi.

Vi gir lån etter en samlet vurdering av pantesikkerhet og tilbakebetalingsevne. 

Det ytes lån innenfor maksimalt 80 % av lånetakst (tilsvarer ca. 70 % av markedsverdi). 

Total gjeld i forhold til bruttoinntekt, gjeldsgraden, bør normalt ikke overstige tre ganger samlet bruttoinntekt. Den totale økonomiske situasjonen, inkludert all gjeld og andre utgifter, hensyntas ved vurdering av betjeningsevne. Kredittopplysninger innhentes.

Kopi av fullverdiforsikringspolise med kvittering for løpende term 

Vi ønsker følgende vedlegg til lånesøknaden:

  • Gyldig verdidokumentasjon (takst over eiendommen)
  • Siste års selvangivelse (hele husstanden)
  • Konti/lånenummer og restgjeld for eventuelle lån
  • Kopi av fullverdiforsikringspolise med kvittering for løpende term